EUAŞ Gezende HES Kontrol Sistemi ve Senkronizasyon Otomasyonu

  • Müşteri:EUAŞ
  • Kategori:Enerji
  • Tarih:-
  • Durum:Devreye Alım Aşamasında
  • Uygulama:Hidroelektrik Santrali
  • Kontrol Sistemi:ABB 800xA DCS
  • Kapsam:4 Red. Kontrolör & 4.200 I/O

Proje Detayı

Gezende HES 3 x 53,125 MW nominal güce sahip olup yıllık üretim 528.000.000 kWh'tır. Euaş'a ait Gezende Hidroelektrik üretim tesisinin tüm kontrol sistemleri ABB 800xA DCS otomasyon sistemi ile yenilenmiştir. Ayrıca sekonder frekans kontrol sistemine ait yeni senkronizasyon sistemi tesis edilmiştir.

ABB 800xA DCS kontrol sistemi tüm elektrik üretim aşamalarının izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini yerine getirmektedir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için DCS kontrol sistemi Gezende Hidroelektrik santrali'nin merkezi kontrol odasından otomatik olarak işletilmesine imkan verecek özellikte tasarlanmıştır.

ABB DCS Kontrol sistemi topolojisi 2 ana seviyeden oluşmaktadır. Bu seviyeler sahadaki kontrol noktalarını uzaktan denetleyebilme özelliğine sahip sunucular, iş istasyonları, network haberleşme ekipmanları ile otomasyon uygulama yazılımının işletileceği DCS Kontrol sistemi, saha I/O modülleri ve dokunmatik ekranlardan yapılmıştır.

Gezende HES'in TEİAŞ milli yük tevzi sistemine uygun çalışması için sekonder frekans sisteminin otomatik kontrol amacıyla senkronizasyon sisteminin adaptasyon ve yenileme işi yapılmıştır.